Bài 3 trang 67 sgk toán 8 tập 1


Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 8 có AB = AD

3. Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 8 có AB = AD, CB = CD là hình "cái diều"

a) Chứng minh rằng AC là đường trung trực của BD.

b) Tính , biết rằng = 1000 = 600 .

Bài giải:

a) Ta có: AB = AD (gt)  => A thuộc đường trung trực của BD

CB = CD (gt)   => C thuộc đường trung trực của BD.

Vậy AC là đường trung trực của BD.

b) Xét ∆ ABC và ∆ADC có AB = AD (gt)

                                   BC = DC (gt)  

                                      AC cạnh chung

nên ∆ ABC = ∆ADC (c.c.c)

Suy ra: 

Ta có  = 3600 – (1000 + 600) = 2000   

 Do đó  = 1000 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu