Bài 1 trang 66 sgk toán lớp 8 tập 1

Bình chọn:
5 trên 173 phiếu

Tìm x ở hình 5, hình 6

1. Tìm x ở hình 5, hình 6:

Giải:

Áp dụng: Tổng bốn góc trong 1 tứ giác bằng 3600

Ta có:

Ở hình 5

a)    x = 3600 - (1100 + 1200 + 800) = 500

b)    x = 3600­ – (900 +900+ 900) = 900

c)    x = 3600­ – (900 + 900 + 650) =1150

d)    x = 3600 – (750 + 1200 +900) = 750

vì 

\(\eqalign{
& \widehat K = {180^0} - {60^0} = {120^0} \cr
& \widehat M = {180^0} - {105^0} = {75^0} \cr} \)

Ở hình 6.

a)   

\(\eqalign{
& 2x = {360^0} - \left( {{{65}^0} + {{95}^0}} \right) \cr
& x = {{{{360}^0} - \left( {{{65}^0} + {{95}^0}} \right)} \over 2} \cr
& x = {100^0} \cr} \)

b)   2x + 3x + 4x + x = 3600

10x = 3600

   x = 360

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan