Bài 1 trang 66 sgk toán lớp 8 tập 1


Tìm x ở hình 5, hình 6

1. Tìm x ở hình 5, hình 6:

Bài giải:

a)    x = 3600 - (1100 + 1200 + 800) = 500

b)    x = 3600­ – (900 +900+ 900) = 900

c)    x = 3600­ – (900 + 900 + 650) =1150

d)    x = 3600 – (750 + 1200 +900) = 750

vì  = 1800 - 600 =1200

= 1800 – 1050 = 750  

Ở hình 6.

a)    2x = 3600 – (650 + 950)

x =1000

b)   2x + 3x + 4x + x = 3600

10x = 3600

  x = 360

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu