Bài 2 trang 66 sgk toàn 8 tập 1


Góc kề bù với một góc của tứ giác

2. Góc kề bù với một góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác.

a) Tính các góc ngoài của tứ giác ở hình 7a.

b) Tính tổng các góc ngoài của tứ giác ở hình 7b (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài) : + ++=?

c) Có nhận xét gì về tổng các góc ngoài của tứ giác?

Bài giải:

a) Góc ngoài còn lại: =3600 – (750 + 900 + 1200) = 750

Ta tính được các góc ngoài tại các đỉnh A, B, C, D lần lượt là:

1050, 900, 600, 1050

b)Hình 7b SGK:

Tổng các góc trong + ++=3600

Nên tổng các góc ngoài

+ ++=(1800 - ) + (1800 ) + (1800 - ) + (1800 - )

                               

=(1800.4 - ( +++ )

 

=7200 – 3600 =3600

c) Nhận xét: Tổng các góc ngoài của tứ giác bằng 360

 


>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu