Bài 3 trang 66 sgk vật lý 12


Xác định giá trị trung bình theo thời gian của:

Bài 3. Xác định giá trị trung bình theo thời gian của:

a) \(2\sin100πt\);                     b) \(2\cos100πt\);

c) \(2\sin(100πt + \frac{\pi }{6})\);            d) \(4\sin^2 100πt\);

e) \(3cos(100πt - \frac{\pi }{3})\).

Giải

Nhận xét: các hàm \(\sin, cosin\) là các hàm điều hòa, nên giá trị trung bình theo thời gian của các hàm này đều bằng \(0\).

a) \(0\);                   b) \(0\);              

c) \(\overline {2\sin \left( {100\pi t + {\pi  \over 6}} \right)}  = 2\overline {\left[ {\sin 100\pi t.\cos {\pi  \over 6} + \cos 100\pi t.\sin {\pi  \over 6}} \right]}  = 0\)

d) \(4\sin^2 100πt= 4(\frac{1 - \cos200\pi t}{2}) = 2 - 2\cos200πt\)

Vậy \(\overline{4sin^{2}100\pi t} = \overline{2 - 2cos200\pi t} = 2 - \overline{2cos200\pi t} = 2\)

e) \(0\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu