Bài 3 trang 66 sgk vật lý 12

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Xác định giá trị trung bình theo thời gian của:

Bài 3. Xác định giá trị trung bình theo thời gian của:

a) \(2\sin100πt\);                     b) \(2\cos100πt\);

c) \(2\sin(100πt + \frac{\pi }{6})\);            d) \(4\sin^2 100πt\);

e) \(3cos(100πt - \frac{\pi }{3})\).

Giải

Nhận xét: các hàm \(\sin, cosin\) là các hàm điều hòa, nên giá trị trung bình theo thời gian của các hàm này đều bằng \(0\).

a) \(0\);                   b) \(0\);              

c) \(\overline {2\sin \left( {100\pi t + {\pi  \over 6}} \right)}  = 2\overline {\left[ {\sin 100\pi t.\cos {\pi  \over 6} + \cos 100\pi t.\sin {\pi  \over 6}} \right]}  = 0\)

d) \(4\sin^2 100πt= 4(\frac{1 - \cos200\pi t}{2}) = 2 - 2\cos200πt\)

Vậy \(\overline{4sin^{2}100\pi t} = \overline{2 - 2cos200\pi t} = 2 - \overline{2cos200\pi t} = 2\)

e) \(0\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan