Bài 10 trang 66 sgk vật lý 12


Một đèn điện có ghi 110 V – 100 W

10. Một đèn điện có ghi 110 V – 100 W mắc nối tiếp với điện trở R vào một mạch xoay chiều có u = 220√2sin100 ωt (V). Để đèn sang bình thường, R phải có giá trị là bao nhiêu ?

A. 1210 Ω;                           B. \(\frac{10}{11}\) Ω

C. 121 Ω;                             D. 110 Ω.

Bài giải:

Đáp án C

Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch: 220 V.

Tương tự bài tập 6, ta phải mắc thêm một điện trở nối tiếp với đèn:

R0 = Rm – Rđ = 121 Ω

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu