Bài 7 trang 66 sgk vật lý 12


Với dòng điện xoay chiều,

7. Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức nào ?

A. I = \(\frac{I_{0}}{2}\);                                       B. I = \(\frac{I_{0}}{3}\);

C. I = \(\frac{I_{0}}{\sqrt{2}}\);                                    D. I = \(\frac{I_{0}}{\sqrt{3}}\).

Bài giải:

Chọn đáp án C

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu