Bài 3 trang 6 sgk Toán 5.


Tìm các phân số bằng nhau trong các số dưới đây:

Bài 3. Tìm các phân số bằng nhau trong các số dưới đây:

 Hướng dẫn giải:
;                      .
 
Vậy .
 
;                        .
 
Vậy .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan