Bài 3 trang 59 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 24 phiếu

Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m.

Bài 3. Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài \(15,62m\) và chiều rộng \(8,4m\). Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Giải

 Chu vi vườn cây là: 

        \((15,62 + 8,4 ) \times 2 = 48,04 (m)\)

Diện tích vườn cây là: 

       \(15,62 \times 8,4 = 131,208 (m^2)\)

Đáp số: \(48,04 m\) và \(131,208 m^2\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan