Bài 3 trang 57 sgk đại số 10


Giải các phương trình

Bài 3. Giải các phương trình 

a)  +x =  + 1;

b) x +  =  +2;

c) ;

d) x =  +3.

Hướng dẫn giải:

a) ĐKXĐ: x ≤ 3.

 +x =  + 1 ⇔ x = 1. Tập nghiệm S = {1}.

b) ĐKXĐ: x = 2.

Giá trị x = 2 nghiệm đúng phương trình. Tập nghiệm S = {2}.

c) ĐKXĐ: x > 1.

 ⇔  = 0

 =>    x = 3 (nhận vì thỏa mãn ĐKXĐ)

          x = -3 (loại vì không thỏa mãn ĐKXĐ).

Tập nghiệm S = {3}.

d)  xác định với x ≤ 1,   xác định với x ≥ 2. 

Không có giá trị nào của x nghiệm đúng phương trình.

Do đó phương trình vô nghiệm.


>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu