Bài 4 trang 57 sgk đại số 10


Giải các phương trình

Bài 4. Giải các phương trình 

a) x + 1 +   = ;

b) 2x +  = ;

c) 

d) .

Hướng dẫn giải:

a) ĐKXĐ: x ≠ -3. Phương trình có thể viết

x + 1 +  = 1 +   =>  x + 1 = 1  =>  x = 0 (nhận)

Tập nghiệm S = {0}.

b) ĐKXĐ: x ≠ 1. Tập nghiệm S = {0}.

c) ĐKXĐ: x > 2

=> x- 4x - 2 = x - 2  =>  x = 0 (loại), x = 5 (nhận).

Tập nghiệm S = {5}.

d) ĐKXĐ: x > 

=> 2x- x - 3 = 2x - 3  => x = 0 (loại), x =  (loại)

Phương trình vô nghiệm.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu