Bài 2 trang 57 sgk đại số 10


Cho hai phương trình

Bài 2. Cho hai phương trình

4x = 5 và 3x = 4.

Nhân các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi

a) Phương trình nhận được có tương đương với một trong hai phương trình đã cho hay không?

b) Phương trình đó có phải là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình đã cho hay không?

Hướng dẫn giải:

a) Nhân các vế tương ứng của hai phương trình ta được

12x2 = 20  ⇔ x2 = \(\frac{20}{12}\) = \(\frac{5}{3}\) ⇔ x= ±\(\sqrt{\frac{5}{3}}\).

Phương tình này không tương đương với phương trình nào trong các phương trình đã cho.

Vì 4x = 5 ⇔ x = \(\frac{5}{4}\)                \(\frac{5}{4}\)   ≠   ±\(\sqrt{\frac{5}{3}}\)

Trong khi 3x = 4 ⇔ x = \(\frac{4}{3}\)       \(\frac{4}{3}\)  ≠   ±\(\sqrt{\frac{5}{3}}\)

b) Phương trình mới cũng không là phương trình hệ quả của một phương trình nào đã cho.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu