Bài 3 trang 55 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(12,45 + 6,98 + 7,55\);            

b) \(42,37 - 28,73 - 11,27\).

Giải

a) \(12,45 + 6,98 + 7,55= (12,45 + 7,55) + 6,98\)

     \(= 20 + 6,98\)

     \( = 26,98\)

b) \(42,37 - 28,73 - 11,27= 42,37 - (28,73 + 11,27)\)

     \(= 42,37 - 40\)

     \(= 2,37\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan