Bài 3 trang 23 sgk đại số 10

Bình chọn:
4.8 trên 21 phiếu

Cho giá trị gần đúng của π là a = 3,141592653589

Bài 3.

a) Cho giá trị gần đúng của \(π\) là \(a = 3,141592653589\) với độ chính xác là \(10^{-10}\). Hãy viết số quy tròn của \(a\);

b) Cho \(b = 3,14\) và \(c = 3,1416\) là những giá trị gần đúng của \(π\). Hãy ước lượng sai số tuyệt đối của \(b\) và \(c\).

Giải:

a) Dạng chuẩn của số \(π\) với 10 chữ số chắc là \(3,141592654\) với sai số tuyệt đối \(∆_\pi≤ 10^{-9}\).

b) Viết \(π ≈ 3,14\) ta mắc phải sai số tuyệt đối không quá \(0,002\). Trong cách viết này có \(3\) chữ số đáng tin.

Viết \(π ≈ 3,1416\) ta mắc phải sai số tuyệt đối không quá \(10^{-4}\)Viết như vậy thì số \(π\) này có \(5\) chữ số đáng tin.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan