Bài 2 trang 23 sgk đại số 10

Bình chọn:
4.5 trên 19 phiếu

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 1745,25.

Bài 2. Chiều dài một cái cầu là \(l= 1745,25 m ± 0,01 m\).Hãy viết số quy tròn của số gần đúng \(1745,25\).

Giải:

Độ chính xác của số đo là \(\frac{1}{100}m\). Chữ số \(5\) ở hàng phần trăm nên không đáng tin ta phải bỏ và theo quy tắc làm tròn. Cộng thêm \(1\) đơn vị vào hàng kế tiếp \((2+1=3)\).

Tóm lại các chữ số đáng tin là \(1; 7; 4; 5; 2\) và chiều dài cầu viết dưới dạng chuẩn là \(d= 1745,30\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan