Bài 5 trang 23 sgk đại số 10

Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi

Bài 5. Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi 

a) \(\root 3 \of {217} :{13^5}\) với kết quả có \(6\) chữ số thập phân;

b) \(\left( {\root 3 \of {42}  + \root 5 \of {37} } \right):{14^5}\) với kết quả có \(7\) chữ số thập phân;

c) \({\left[ {{{(1,23)}^5} + \root 3 \of { - 42} } \right]^9}\) với kết quả có \(5\) chữ số thập phân.

Giải:

a) Nếu dùng máy tính CASIO fx-500 MS ta làm như sau

Ấn 

Ấn liên tiếp phím   cho đến khi màn hình hiện ra

Ấn liên tiếp  để lấy chữ số thập phân.

Kết quả hiện ra trên màn hình là \(0.000016\).

b) 

Kết quả \(1029138.10^{-5}\)

 

c) 

Kết quả: \(-2,3997.10^{-2}\). 

loigiaihay.com

 

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan