Bài 3 trang 191 sgk Vật lý lớp 10


Từ định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn

Từ định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn, hãy suy ra công thức của lực đàn hồi trong vật rắn?

Hướng dẫn giải:

   

 

  Dưới tác dụng của lực không đổi F, thanh rắn biến dạng một đoạn ∆l. Khi đó, theo định luật III Niutơn và định luật Húc, ta tìm được độ lớn của lực đàn hồi là:

    

 

 

  Trong đó:

     

                là suất đàn hồi hay suất Y-âng (Young) đặc trưng cho tính đàn hồi của vật rắn.Đơn vị đo của E cũng là paxcan (Pa).

  với

       

                 là hệ số đàn hồi hay độ cứng (N/m)phụ thuộc bản chất và kích thước của thanh rắn.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu