Bài 1 trang 191 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gì?

Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gì? Viết công thức xác định ứng suất và nói rõ đơn vị đo của nó?

Hướng dẫn giải:

Sự thay đổi hình dạng và kích thước của vật rắn do chịu tác dụng của ngoại lực gọi là biến dạng cơ. Nếu vật lấy lại hình dạng và kích thước ban đầu khi ngoại lực thôi tác dung thì biến dạng của vật gọi là biến dạng đàn hồivật rắn đó có tính đàn hồi.

Công thức xác định ứng suất

\(\sigma  = {F \over S}\) 

 Đơn vị đo củas là paxcan (Pa):

1 Pa = 1N/m2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan