Bài 1 trang 191 sgk Vật lý lớp 10


Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gì?

Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gì? Viết công thức xác định ứng suất và nói rõ đơn vị đo của nó?

Hướng dẫn giải:

Sự thay đổi hình dạng và kích thước của vật rắn do chịu tác dụng của ngoại lực gọi là biến dạng cơ. Nếu vật lấy lại hình dạng và kích thước ban đầu khi ngoại lực thôi tác dung thì biến dạng của vật gọi là biến dạng đàn hồivật rắn đó có tính đàn hồi.

Công thức xác định ứng suất

 

 Đơn vị đo củas là paxcan (Pa):

1 Pa = 1N/m2

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu