Bài 7 trang 192 sgk Vật lý lớp 10


Một sợi dây thép đường kính 1,5mm

Một sợi dây thép đường kính 1,5mm có độ dài ban đầu là 5,2 m. Tính hệ số đàn hồi của sợi dây thép, biết suất đàn hồi của thép là E = 2.1011 Pa

Hướng dẫn giải:

k = (E.S)/lo =(E.3,14.d)/lo=181153846 (N/m)

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu