Bài 2 trang 191 sgk Vật lý lớp 10


Phát biểu và viết công thức định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn?

Phát biểu và viết công thức định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn?

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự giải.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan