Bài 2 trang 191 sgk Vật lý lớp 10


Phát biểu và viết công thức định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn?

Phát biểu và viết công thức định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn?

Hướng dẫn giải:

Định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn:

 Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn (đồng chất, hình trụ) tỉ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào vật đó.

\(\varepsilon  = {{\left| {\Delta l} \right|} \over {{l_0}}} = \alpha \sigma\)

với α là hệ số tỉ lệ phụ thuộc chất liệu vật rắn (N/m).

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu