Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 08:43:44

Bài 3 trang 18 sgk toán 5


Bài 3. Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120m.

Bài 3. Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120m. Chiều rộng bằng \({5 \over 7}\) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó.

b) Người ta sử dụng \({1 \over {25}}\) diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông?

Bài làm

a) Nửa chu vi hay tổng của chiều dài và chiều rộng là:

120 : 2 = 60 (m)

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

5 + 7 = 12 (phần)

Chiều rộng là 60 : 12 x 5 = 25 (m)

Chiều dài là 60 -25 = 35 (m)

b) Diện tích vườn hoa là 35 x 25 = 875 m2

Diện tích tối đa là 875 : 25 = 35 m2

Đáp số: a) 35m và 25 m

            b) 35 m2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay