Bài 3 trang 177 sgk toán 5 tiết 171 luyện tập chung


Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m.

Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m, chiều rộng 19,2m. Nếu bể chứa 414,72m3 nước thì mực nước trong bể lên tới \(\frac{4}{5}\) chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét ?

Bài giải:

Diện tích đáy bể bơi là:

22,5 x 19,2 = 432 (m2)

Chiều cao mực nước trong bể là:

414,72 : 432 = 0,96m.

Tỉ số chiều cao của bể bơi và chiều cao mực nước trong bể là \(\frac{5}{4}\).

Vậy chiều cao bể bơi là: 0,96 x \(\frac{5}{4}\) = 1,2 (m)

Đáp số: 1,2m.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay