Bài 3 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập

Bình chọn:
4.1 trên 160 phiếu

Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m.

Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m, đáy lớn bằng \(\frac{5}{3}\) đáy bé, chiều cao bằng \(\frac{2}{5}\) đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta ?

Bài giải:

Độ lớn của mảnh đất hình thang là:

150 x  \(\frac{5}{3}\) = 250 (m)

Chiều cao của mảnh đất hình thang là:

250 x \(\frac{2}{5}\) = 100 (m)

Diện tích mảnh đất hình thang là:

\(\frac{(250 + 150).100}{2}\) = 20000 (m2)

20000m2 = ha

Đáp số: 20000m2 ; 2 ha.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan