Bài 3 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập


Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m.

Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m, đáy lớn bằng  đáy bé, chiều cao bằng  đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta ?

Bài giải:

Độ lớn của mảnh đất hình thang là:

150 x   = 250 (m)

Chiều cao của mảnh đất hình thang là:

250 x  = 100 (m)

Diện tích mảnh đất hình thang là:

 = 20000 (m2)

20000m2 = ha

Đáp số: 20000m2 ; 2 ha.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan