Bài 3 trang 159 sgk toán 5


Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x.

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x :

a) x + 9,68 = 9,68 ;

b)  + x =  ;

Bài giải:

a) Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0

(vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó).

Cách 2: Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0 (vì x = 9,68 - 9,68 = 0)

b) Cách 1:

  + x =  , Ta có x =  (vì   + x =  +  nên x =  )

Cách 2:   + x = , Ta có: x =   (vì x =  -  = )