Bài 3 trang 159 sgk toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 147 phiếu

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x.

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x :

a) x + 9,68 = 9,68 ;

b) \(\frac{2}{5}\) + x = \(\frac{4}{10}\) ;

Bài giải:

a) Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0

(vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó).

Cách 2: Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0 (vì x = 9,68 - 9,68 = 0)

b) Cách 1:

 \(\frac{2}{5}\) + x = \(\frac{4}{10}\) , Ta có x = \(\frac{2}{5}\) (vì \(\frac{2}{5}\)  + x = \(\frac{2}{5}\) + \(\frac{2}{5}\) nên x =  \(\frac{2}{5}\))

Cách 2:  \(\frac{2}{5}\) + x = \(\frac{4}{5}\), Ta có: x =  \(\frac{2}{5}\) (vì x = \(\frac{4}{5}\) - \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{2}{5}\))

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan