Bài 3 trang 143 sgk toán 5 luyện tập


Vận tốc bay của một con chim đại bàng là 96km/giờ.

Vận tốc bay của một con chim đại bàng là 96km/giờ. Tính thời gian để con đại bàng đó bay được quãng đường 72km.

Bài giải:

Thời gian để con đại bàng bay được 72km là: 72 : 96 =  (giờ)

  giờ = 45 phút

Đáp số: 45 phút.