Bài 3 trang 13 sgk đại số 10

Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau

Bài 3. Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau

a) \(A = \left\{a, b\right\}\);

b) \(B = \left\{0, 1, 2\right\}\).

Giải:

a) Các tập con của \(A\) là: \(\left\{a\right\}\), \(\left\{b\right\}\), \(\left\{\phi\right\}\), \(A\).

b) \(\left\{0\right\}\), \(\left\{1\right\}\), \(\left\{2\right\}\), \(\left\{0,1\right\}\), \(\left\{0,2\right\}\), \(\left\{1,2\right\}\), \(\left\{\phi\right\}\), \(B\).

Ghi chú: Tập hợp \(\left\{\phi\right\}\) là tập hợp con của tập hợp bất kì. Mỗi một tập hợp là tập hợp con của chính nó.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan