Bài 3 trang 121 sgk toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 265 phiếu

Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây.

Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây:

Bài giải:

Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dâng lên) có đáy của bể và có chiều cao là: 7 - 5 = 2 (cm)

Thể tích của hòn đá là: 10 x 10 x 2 = 200 (cm3)

Đáp số: 200 cm3

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan