Bài 3 trang 121 sgk toán 5


Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây.

Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây:

Bài giải:

Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dâng lên) có đáy của bể và có chiều cao là: 7 - 5 = 2 (cm)

Thể tích của hòn đá là: 10 x 10 x 2 = 200 (cm3)

Đáp số: 200 cm3

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay