Bài 3 trang 11 sgk toán 5


Bài 3. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài

Bài 3. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài  m, chiều rộng  m. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

Bài làm:

Diện tích tấm bìa là:  x  =  (m2 ).

DIện tích mỗi phần là:  : 3 =  (m2 ).

Đáp số:  (m2 ).