Bài 3 trang 103 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

Hãy vận dụng quy tắc momen lực

Hãy vận dụng quy tắc momen lực vào các trường hợp sau:

a) Một người dùng xà beng để đẩy một hòn đá (Hình 18.3)

b) Một người cầm càng xe cút kít nâng lên (Hình 18.4).

c) Một người cầm hòn gạch trên tay (Hình 18.5).

Hướng dẫn giải:

a) FA. OA = FB.  OB

b)

Gọi O là trục quay của bánh xe cút kít;

d1 khoảng cách từ trục quay đến giá của trọng lực \(\overrightarrow{P}\);

d2 khoảng cách từ trục quay đến giá của lực \(\overrightarrow{F}\).

Ta có: P.d1 = F.d2

c) Tương tự như trên.

Gọi O là trục quay.

       d1 là khoảng cách từ O đến giá của lực \(\overrightarrow{F}\)

        d2 là khoảng cách từ O đến giá của trọng lực\(\overrightarrow{P}\)

Ta có: F.d1 = P.d2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan