Bài 3 trang 103 sgk Vật lý lớp 10


Hãy vận dụng quy tắc momen lực

Hãy vận dụng quy tắc momen lực vào các trường hợp sau:

a) Một người dùng xà beng để đẩy một hòn đá (Hình 18.3)

b) Một người cầm càng xe cút kít nâng lên (Hình 18.4).

c) Một người cầm hòn gạch trên tay (Hình 18.5).

Hướng dẫn giải:

a) FA. OA = FB.  OB

b)

Gọi O là trục quay của bánh xe cút kít;

d1 khoảng cách từ trục quay đến giá của trọng lực \(\overrightarrow{P}\);

d2 khoảng cách từ trục quay đến giá của lực \(\overrightarrow{F}\).

Ta có: P.d1 = F.d2

c) Tương tự như trên.

Gọi O là trục quay.

       d1 là khoảng cách từ O đến giá của lực \(\overrightarrow{F}\)

        d2 là khoảng cách từ O đến giá của trọng lực\(\overrightarrow{P}\)

Ta có: F.d1 = P.d2

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu