Bài 5 trang 103 sgk Vật lý lớp 10


Hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của chiếc cân

Hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của chiếc cân (Hình 18.7)

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc momen

Phộp .l1 = Pquả  cân.l2

Với l1, l2 là hai cánh tay đòn của cân.

=>  mhộp x g x l1 = mquả cân x g x l2

Do l1 = l2 => mhộp = mquả cân

Vậy nguyên tắc hoạt động của cân là dựa vào quy tắc momen

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu