Bài 5 trang 103 sgk Vật lý lớp 10


Hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của chiếc cân

Hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của chiếc cân (Hình 18.7)

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc momen

Phộp .l1 = Pquả  cân.l2

Với l1, l2 là hai cánh tay đòn của cân.

=>  mhộp x g x l1 = mquả cân x g x l2

Do l1 = l2 => mhộp = mquả cân

Vậy nguyên tắc hoạt động của cân là dựa vào quy tắc momen

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu