Bài 2 trang 103 sgk Vật lý lớp 10


Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật

Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (hay quy tắc momen lực).iair:

Hướng dẫn giải:

Muốn vật có trục quay cố đinh không quay thì tổng các momen lực có xu hướng là cho vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm cho vạt quay theo chiều ngược kim đồng hồ.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu