Bài 2 trang 103 sgk Vật lý lớp 10


Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật

Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (hay quy tắc momen lực).iair:

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự giải.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan