Bài 2 trang 103 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật

Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (hay quy tắc momen lực).iair:

Hướng dẫn giải:

Muốn vật có trục quay cố đinh không quay thì tổng các momen lực có xu hướng là cho vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm cho vạt quay theo chiều ngược kim đồng hồ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan