Bài 28 - Trang 19 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.4 trên 216 phiếu

Quy đồng mẫu các phân số sau.

28. a) Quy đồng mẫu các phân số sau: \(\frac{-3}{6}; \frac{5}{24};\frac{-21}{56}\).

     b) Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản ?

     Từ nhận xét đó, ta có thể quy đồng các phân số này như thế nào ?

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{-3}{6}; \frac{5}{24};\frac{-21}{56}\) .

b) Phân số \(\frac{-21}{56}\)  không phải là phân số tối giản.

Từ đó ta có: Để quy đồng mẫu các phân số đã cho, trước hết ta nên rút gọn các phân số đã cho thành phân số tối giản rồi hãy quy đồng mẫu. Nếu làm như vậy ta sẽ được các phân số đơn giản hơn:

          \(\frac{-9}{48},\frac{10}{48},\frac{-18}{48}\) .

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan