Bài 28 - Trang 19 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Quy đồng mẫu các phân số sau.

28. a) Quy đồng mẫu các phân số sau: \(\frac{-3}{6}; \frac{5}{24};\frac{-21}{56}\).

     b) Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản ?

     Từ nhận xét đó, ta có thể quy đồng các phân số này như thế nào ?

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{-3}{6}; \frac{5}{24};\frac{-21}{56}\) .

b) Phân số \(\frac{-21}{56}\)  không phải là phân số tối giản.

Từ đó ta có: Để quy đồng mẫu các phân số đã cho, trước hết ta nên rút gọn các phân số đã cho thành phân số tối giản rồi hãy quy đồng mẫu. Nếu làm như vậy ta sẽ được các phân số đơn giản hơn:

          \(\frac{-9}{48},\frac{10}{48},\frac{-18}{48}\) .

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu