Bài 31 - Trang 19 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

31. Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

a) \(\frac{-5}{14}\) và \(\frac{30}{-84}\) ;                   b) \(\frac{-6}{102}\) và  \(\frac{-9}{153}\) .

Hướng dẫn : Rút gọn để được những phân số tối giản rồi so sánh:

a) Có                                     b) Có.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu