Bài 29 - Trang 19 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.5 trên 302 phiếu

Quy đồng mẫu các phân số sau.

29. Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) \(\frac{3}{8}\) và  \(\frac{5}{27}\) ;                

b) \(\frac{-2}{9}\) và \(\frac{4}{25}\) ;                  

c) \(\frac{1}{15}\) và -6.

Giải

a) \(BCNN(8,27) = 216\)

\(\frac{81}{216}\) và \(\frac{40}{216}\) ;          

b) \(BCNN(9,25) = 225\)

\(\frac{-50}{225}\) và \(\frac{36}{225}\) ;            

c) \(BCNN(15,1) = 15\)

\(\frac{1}{15}\) và \(\frac{-90}{15}\) .

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan