Bài 2 trang 82 Tiết 51 sgk Toán 5


Viết các phân số sau thành số thập phân

Viết các phân số sau thành số thập phân (cho phép sử dụng máy tính bỏ túi)

;    ;    ;    

Hướng dẫn giải:

Chia tử số cho mẫu số:

-         Ấn 3 : 4 = , ta có:  = 0,75

-         Ấn 5 : 8 =, ta có:    = 0,625

-         Ấn 6 : 2 5 =, ta có:   = 0,24

-         Ấn 5 : 4 0 =, ta có:   = 0,125