Bài 2 trang 23 sgk toán 5


Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 135m = ... dm             b) 8300m = ... dam                   c) 1mm = ...cm

342dm = ... cm                    4000m = ... hm                        1cm = ... m    

15cm = ... mm                     25 000m = ... km                     1m = ... km

Bài làm

a) 135m = 1350 dm             b) 8300m = 830 dam                   c) 1mm =  cm

342dm = 3420 cm                    4000m = 40 hm                         1cm =  m    

15cm = 150 mm                      25 000m =25 km                         1m =  km


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan