Bài 2 trang 164 sgk toán 5


Tính: a) 3/10 : 2/5; b) 4/7 : 3/11.

Bài 2. Tính: 

a)  :  ;

b)  : 

Bài giải:

a)  :  =  x  =  =  ;

b)   :  =  x  =   ;

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan