Bài 2 trang 15 sgk toán 5


Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

a)  ;      b)  ;       c)  ;        d)  .

Bài làm:

a)   ;             b)   ;

c)   ;             d)   .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan