Bài 2 trang 126 SGK toán 5

Bình chọn:
4 trên 80 phiếu

Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu.

Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu:

Bài giải: 

Quả bóng bàn, viên bi có dạng hình cầu.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan