Bài 2 trang 126 SGK toán 5


Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu.

Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu:

Bài giải: 

Quả bóng bàn, viên bi có dạng hình cầu.