Bài 2 trang 121 SGK toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 292 phiếu

Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên.

Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên:

Trả lời: 

Chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật như hình dưới đây:

Thể tích hình hộp chữ nhật I là: 

12 x 8 x 5 = 480 ()

Hình hộp chữ nhật II có chiều dài là:

15 - 8 = 7 (cm)

Thể tích hình chữ nhật II là: 7 x 6 x 5 = 210 (cm3)

Thể tích của khối gỗ là: 480 + 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan