Bài 2 trang 121 SGK toán 5


Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên.

Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên:

Bài giải:

Chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật như hình dưới đây:

Thể tích hình hộp chữ nhật I là: 

12 x 8 x 5 = 480 ()

Hình hộp chữ nhật II có chiều dài là:

15 - 7 = 8 (cm)

Thể tích hình chữ nhật II là: 7 x 6 x 5 = 210 (cm3)

Thể tích của khối gỗ là: 480 + 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan