Bài 2 trang 11 sgk toán 5


Bài 2. Tính:

Bài 2. Tính:

a)  ;   b)  ;    c)  ;    d)  .

Bài giải:

a)   ;

b)   ;

c)   ;

d)   .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan