Bài 125 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 103 phiếu

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

Bài 125. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:
a) \(60\)                      b) \(84\);                    c) \(285\);
d) \(1035\);                 e) \(400\);                  g) \(1000000\).

Bài giải:

a) \(60 = 2^2. 3 . 5\);                      

b) \(84 = 2^2.3.7\);                    

c) \(285 = 3 . 5 . 19\);

d) \(1035 = 3^2. 5 . 23\);                

e) \(400 = 2^4. 5^2\);             

g) \(1000000 = 2^6. 5^6\).

\(1000000=10.10.10.10.10.10\)

\(10=2.5\)

\(1000000=2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5=2^6.5^6\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan