Bài 128 trang 50 sgk toán 6 tập 1


Cho số a =

Bài 128. Cho số \(a = 2^3. 5^2. 11\). Mỗi số \(4, 8, 16, 11, 20\) có là ước của \(a\) hay không ?

Bài giải:

\(4\) là một ước của \(a\) vì \(4\) là một ước của \(2^3\);

\(8 = 2^3\) là một ước của \(a\);

\(16=2^4\) không phải là ước của a;

\(11\) là một ước của \(a\);

\(20\) cũng là ước của \(a\) vì \(20 = 2^2. 5\) là ước của \(2^3. 5^2\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu