Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 19:38:38

Bài 127 trang 50 sgk toán 6 tập 1


Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho

Bài 127. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?

a) \(225\);                 b) \(1800\);                     

c) \(1050\);                  d) \(3060\).

Bài giải:

a) \(225 = {3^2}{.5^2}\) chia hết cho \(3\) và \(5\);           

b) \(1800 = {2^3}{.3^2}{.5^2}\) chia hết cho \(2, 3, 5\);                    

c) \(1050 = 2 . 3 . 5^2. 7\) chia hết cho \(2, 3, 5, 7\);                

d) \(3060 = {2^2}{.3^2}.5.17\) chia hết cho \(2, 3, 5, 17\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu