Bài 127 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 69 phiếu

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho

Bài 127. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?

a) \(225\);                 b) \(1800\);                     

c) \(1050\);                  d) \(3060\).

Bài giải:

a) \(225 = {3^2}{.5^2}\) chia hết cho \(3\) và \(5\);           

b) \(1800 = {2^3}{.3^2}{.5^2}\) chia hết cho \(2, 3, 5\);                    

c) \(1050 = 2 . 3 . 5^2. 7\) chia hết cho \(2, 3, 5, 7\);                

d) \(3060 = {2^2}{.3^2}.5.17\) chia hết cho \(2, 3, 5, 17\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan