Bài 129 trang 50 sgk toán 6 tập 1


Cho số a = 5 . 13. Hãy viết tất cả các ước của a.

129. a) Cho số a = 5 . 13. Hãy viết tất cả các ước của a.
         b) Cho số b = 25 . Hãy viết tất cả các ước của b.

         c) Cho số c = 32 . 7. Hãy viết tất cả các ước của c.

Bài giải:

a) 5 . 13 có các ước là 1, 5, 13, 65.

Lưu ý. Muốn tìm các ước của a . b ta tìm các ước của a, của b và tích của mỗi ước của a với một ước của b.

b) Các ước của 25là 1, 2, 22, 23, 24, 25 hay 1, 2, 4, 8, 16, 32.

c) Các ước của 32 . 7 là 1, 3, 32, 7, 3 . 7, 32. 7 hay 1, 3, 9, 7, 21, 63.

          

 

 

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu