Bài 11 trang 12 sgk toán 7 tập 1


Bài 11 tính: a) -2/7 . 21/8; b) 0,24 . -15/4

Bài 11 Tính

a) 

b)  

c) 

d) 

Lời giải:

a)   = 

b)   = 

c)  = 

d)   =                                                                                                        

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu