Bài 12 trang 12 sgk toán 7 tập 1


Mỗi câu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

Ta có thể viết số hữu tỉ  dưới dạng sau đây:

a)  là tích của hai số hữu tỉ . Ví dụ  = 

b)   là thương của hai số hữu tỉ. Ví dụ  = 

Lời giải:

Mỗi câu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

a)  = 

b) 

                                                                                  

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu