Bài 12 trang 12 sgk toán 7 tập 1


Mỗi câu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

Ta có thể viết số hữu tỉ  dưới dạng sau đây:

a)  là tích của hai số hữu tỉ . Ví dụ  = 

b)   là thương của hai số hữu tỉ. Ví dụ  = 

Lời giải:

Mỗi câu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

a)  = 

b) 

                                                                                  

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan