Bài 16 trang 13 sgk toán 7 tập 1


Tính: (-2/3 + 3/7) : 4/5 + (-1/3 + 4/7) : 4/5.

Bài 16. Tính

a) 

b) 

Lời giải:

a)  

 = 

b)  = 

                                                                                                           

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu