Bài 13 trang 12 sgk toán 7 tập 1


Tính -3/4 . 12/-5 (-25/6).

Tính

a) 

b)  

c)  

d) 

Lời giải:                              

a)    =  

b)    =      

c)   =    

d)  =                                                                                                                           

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu