Bài 1 trang 38 sgk Toán 5


Đọc số thập phân, nêu phần nguyên,

Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng?

a) 2,35

b) 301,80

c) 1942,54

d) 0,032

Hướng dẫn giải:

a) Học sinh tự đọc các số thập phân

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay