Bài 1 trang 38 sgk Toán 5


Đọc số thập phân, nêu phần nguyên,

Bài 1. Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng?

a) \(2,35\)

b) \(301,80\)

c) \(1942,54\)

d) \(0,032\)

Giải

a) Học sinh tự đọc các số thập phân

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay