Bài 1 trang 38 phần luyện tập sgk Toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 36 phiếu

a) Chuyển các phân số thập phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu):

Bài 1.

a) Chuyển các phân số thập phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu):

\(\frac{162}{10}\);       \(\frac{734}{10}\);    \(\frac{5608}{100}\);    \(\frac{605}{100}\).

b) Chuyển các hỗn số của phần a) thành số thập phân (theo mẫu):

Mẫu: \(16\tfrac{2}{10}\) = 16,2

Hướng dẫn giải:

a) \(\frac{734}{10}\) = \(73\tfrac{4}{10}\) 

\(\frac{5608}{100}\) = \(56\tfrac{8}{100}\) 

\(\frac{605}{100}\) = \(6\tfrac{5}{100}\) 

b) \(73\tfrac{4}{10}= 73,4\)

\(56\tfrac{8}{100}= 56,08\)

\(6\tfrac{5}{100} = 6,05\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan